Leg me eerst maar eens uit wat een pensioen eigenlijk is

Paul Sikkema

Strategy Direction

Vrijdagmiddag, gezellig wat drinken in dat nieuwe café op de hoek. Het is eigenlijk al veel te laat, maar toch nog even de nieuwe House of Cards kijken en dan morgenochtend echt hardlopen. Lekker een weekend weg, dit keer eens naar Boedapest, dat schijnt ook leuk te zijn in het voorjaar.

Het leven van een werkende twintiger in een notendop. Nog weinig verplichtingen en een overvloed aan dingen die je in je vrije tijd kan doen. Ze hebben er de tijd en het geld voor en willen volop genieten voordat het echte, geregelde leven gaat beginnen.

Nadenken over je pensioen, dat kan altijd nog.

In die fase hebben jongeren uiteraard weinig belangstelling voor het opbouwen van een pensioen. Het is niet bepaald een aantrekkelijk onderwerp; het is ingewikkeld en je hebt er pas wat aan als je oud bent. Bovendien betwijfelen veel jongeren of hun pensioen er nog wel is als zij klaar zijn met werken: “Tegen de tijd dat ik het nodig heb, is er niets meer!”

Toch is de realiteit dat veel jongeren, die in loondienst zijn, nu al iedere maand een substantieel bedrag betalen aan een pensioenfonds. En als ze gaan samenwonen, gaan trouwen of kinderen krijgen, dan heeft dat gevolgen voor het pensioen waar ze geld voor opzij leggen.

De tijd van je leven

Pensioenfondsen hadden tot voor kort weinig aandacht voor hun jonge, startende klanten. Maar daar komt verandering in. De staatssecretaris van Financiën wil dat pensioenfondsen jongeren meer betrekken bij de activiteiten van de fondsen. Ze zouden bijvoorbeeld de ruimte moeten krijgen om mee te denken over de beleggingen die door pensioenfondsen worden gedaan.

Een erg goed voorbeeld hiervan is de website detijdvanjeleven.nl. Dit is een initiatief van de Pensioenfederatie in samenwerking met reclamebureau Selmore. Het doel van deze website is om jongeren op erg leuke en laagdrempelige wijze uit te leggen wat een pensieon precies is, wat je aan een goed pensioen hebt en vertrouwen geven dat er daadwerkelijk een pensioen voor je klaar staat als je met pensioen gaat. Op de website kunnen jongeren onder andere een bucketlist invullen van dingen die ze nu en later graag zouden willen doen. Verder zijn er leuke filmpjes te zien van bucketlistwensen die in vervulling worden gebracht door Tim Haars. Maar naast al deze leuke content is er ook een informatief deel van de website waar op een luchtige manier van alles over pensioen wordt verteld. Kortom, een erg goede website die jongeren een heel eind in de toekomst laat kijken op een manier dat ze er nu iets aan hebben.

Daadwerkelijk verjongen

Jongeren willen dus graag het gevoel hebben dat er mensen bij het fonds zitten waarmee ze zich kunnen identificeren en die goed voor hun geld zorgen. Betekent dat ook dat er per se jongeren in de besturen van de pensioenfondsen moeten zitten die invloed hebben op de beleggingen, zoals de staatsecretaris wil?

Dat is nog maar de vraag. We hebben in andere sectoren al vaak gezien dat jongeren vooral aan een bestuur worden toegevoegd om te kunnen zeggen dat jongeren betrokken zijn en invloed hebben, zonder dat er verder iets verandert. Het toevoegen van jongeren heeft alleen maar zin als ze echt een binding hebben met en een spreekbuis zijn van de andere jonge klanten; iets waar het fonds bij zal moeten helpen. En als het fonds tevens bereid is om daadwerkelijk te ‘verjongen’ en hun diensten en processen af te stemmen op de wensen en behoeften van hun jonge klanten.